Nyhetsbrev i Messenger konverterar högre

Nyhetsbrev i Messenger

Många e-handlare börjar inse att Facebook Messenger kommer bli en allt viktigare kanal framöver. Vad de flesta däremot inte hur vet är hur de ska använda kanalen. För att ni ska kunna komma igång med Facebook Messenger krävs i princip att man har en chattbot, vilka kan ha mängder av olika användningar. Efter att ha arbetat med att introducera chattbotar i Messenger för e-handlare sedan 2017 har vi insett var det huvudsakliga värdet för e-handlare ligger. Användningsområdet som skapar mest värde det är utskick till kunder som valt att prenumerera i Messenger. Nyhetsbrev och utskick har visat sig vara det mest effektiva användningsområdet i både samarbeten med stora som små e-handlare. Istället för användningsområden som t.ex. automatiserad kundtjänst har visat sig vara allt för kostsamt att utveckla och underhålla.

Utskick i Messenger delar ett flertal likheter med e-post- eller sms-marknadsföring. Där kunder aktivt väljer att prenumerera för att ta emot utskick på den givna kanalen. För en e-handlare innehåller utskick oftast nyheter, event eller erbjudanden.

Den förutfattade meningen är oftast att det bästa användningsområdet för en chattbot är att ersätta kundtjänstmedarbetare. Vi menar att det finns en bredare potential i tekniken som ofta förbises av många. Utskick är ett sådant exempel, som är både lätt att komma igång med och skapar en tydligt mätbar ökning i konvertering. Effektiviteten beror delvis på att 85-95% av utskicken i Messenger öppnas, vilket är betydligt högre än epost ligger mellan 15-30% inom e-handel enligt IBMs marknadsundersökning 2018. Effekten blir en betydligt högre säljkonvertering, då hur många som budskapet når fram till är den främsta flaskhalsen för att sälja mer.

Illustration av nyhetsbrev i Messenger.

Messenger, e-mail eller sms?

Att använda Messenger som en kanal för utskick och nyhetsbrev betyder inte att sluta med andra kanaler för utskick. Utskick i Messenger bör därför initialt ses som ett komplement till den övriga kommunikationen. Skulle däremot utskicken i kanalerna bli för lika ökar risken att kunder avprenumererar i kanalen. För att passa in rekommenderar vi därför våra kunder att använda en högre grad personifiering i kanalen. Personifieringen är en av messengers styrkor, eftersom chatt successivt plockar upp mer information som skapar nya fler möjligheter för segmentering. Vidare underlättar interaktiviteten i chatt-formatet även för att få kommunikation via Messenger att kännas mer levande. Vilket bidrar till en konverteringsgrad som håller sig hög längre och minskade avprenumerationer.

Att börja med utskick i Messenger

Det enklaste sättet att komma igång med utskick i Messenger är att använda en bot-lösning som är anpassad för ändamålet. Detta eftersom en chattbot kan samla och segmentera prenumeranter, gör utskick och samtidigt ser till att bemannad kundtjänst kan fortsätta arbeta ostört i Messenger. Hör av dig om du är intresserad av Messenger marknadsföring så hjälper vi dig att komma igång. Boka demo.

av Oliver Young

Chief Product Officer & Founder @ Dialogtrail

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *