Personligare segmentering med hjälp av chatt

Segmentering

Varför segmentering?

Något som är allmänt vedertaget inom direktmarknadsföring är att en segmenterad lista får högre öppnings- och klickfrekvenser. Förklaringen till varför anpassad kommunikation har ett sådant genomslag är den låga relevansen i dagens lösningar för direktmarknadsföring. Tänk dig själv, om ett av tre nyhetsbrev känns relevant kommer du antagligen bli mindre benägen att öppna varje utskick. Företag som istället skickar nyhetsbrev som är anpassade till dig ger dig får dig sannolikt att vilja läsa utskicken till en större utsträckning och fortsätta ta emot dem.

Segmentera i chatt

Facebook Messenger är en betydligt starkare kanal än e-post när det kommer till segmenteringsmöjligheter. Detta för att formatet uppmuntrar kunderna att göra val, som kan användas för identifiera vilket segment kunden tillhör. 

Det finns även möjligheter att komma åt Facebooks "vanliga" segmenteringsnycklar för annonsering. För att använda dessa behöver man skicka ett sponsrat meddelande, som tillåter användandet av säljande innehåll och en grundläggande segmentering. Exempel på dessa är bland andra språk/land, kön, ålder samt intressen. För dessa utnyttjar Facebook internaktioner från hela plattformen för att se till att meddelandet skickas ut till rätt segment. Denna segmenteringsmöjlighet är väldigt användbar för företag med flera målgrupper som har tydligt särskiljande karaktärsdrag. (läs mer om sponsrade meddelanden)

segmentering

Identifiera segmenten

Vi möter ofta att det saknas ett strukturerat tillvägagångssätt för att segmentera sina kundlistor inom e-handel. En förutsättning för att effektivt jobba med segmentering är att metodiskt kunna identifiera kundens preferenser. Sedan använda dessa för att kategorisera kundlistan. Med en strukturerad kundlista blir det betydligt lättare att anpassa kommunikationen till varje segment. Oftast har redan e-handlare en bred kännedom om sina segment, men att det saknas verktyg för att effektivt jobba med sin segmentering. För att identifiera sina huvudmålgrupper krävs oftast bara att ett par enkla frågor ställs till kunderna. E-handlare kan komma långt på dessa i kombination med att tilltala kunden vid namn, för att få kommunikation att uppfattas personlig.

Har du olika målgrupper som du vill rikta olika typ av kommunikation och erbjudanden till så är Messenger rätt kanal idag. Vår plattform gör det lätt att få ut den fulla potentialen av kanalen och låter dig enkelt samla prenumeranter och dela in dem i segment. Plattformen möjliggör riktad direktmarknadsföring i chattformat och till att man ostört kan fortsätta använda bemannad kundtjänst i kanalen. Hör gärna av dig om du vill veta mer om vilka möjligheter för segmentering som finns i Messenger. Boka demo.

av Oliver Young

Chief Product Officer & Founder @ Dialogtrail

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *