Att vara utvecklare på Facebook under dataskandalen

Image taken from https://thoughtcatalog.com/

Vad har hänt?

Det har gått få obemärkt att Facebook den senaste tiden har fått en del negativ publicitet till följd av hur de hanterat privat användardata på plattformen. Det är idag ingen hemlighet att tredjepartsaktörer har fått tillgång till en stor mängd data som använts oetiskt, för att bland annat påverka den allmänna opinionen inför valet i USA. De direkta följderna för Facebook blev att deras VD och grundare Mark Zuckerberg kallades till att vittna inför den amerikanska kongressen. Vad de långsiktiga konsekvenserna för Facebook blir till följd av skandalen spekuleras det fortfarande kring på marknaden. Vissa menar att skandalen kan vara början på plattformens fall. Hittills tyder rapporter däremot på att Facebooks användarbas inte har minskat, trots kampanjer som uppmanar användare att bojkotta plattformen. Faktum är att första kvartalet visar på en tillväxt av användare (länk till artikel).

Den svenska debatten

Under Zuckerbergs förhör i kongressen kom den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) upp som ett exempel på en striktare reglering för hantering av persondata. Trots det att GDPR är på gång att träda i kraft har debatten kring en striktare reglering för hantering av personuppgifter fortgått i Sverige. De i Sverige som varit mest drivande i frågan är mediehusen, som tagit en kritiskt ställning mot Facebook och även Mark Zuckerberg som person. Rebecca Weimo Uvell som driver en av Sveriges största opinionsbloggar har granskat artiklarna som mediehusen publicerat. I inlägget beskriver hon att de svenska medierna bedriver en aktiv kampanj mot Facebook (länk till inlägget). Huruvida det kommer att införas ytterligare regleringar från Sverige gentemot Facebook är idag okänt, då följderna av GDPR ännu inte är kända.

Hur tredjepartsutvecklare på Facebook påverkats

I samband med den ökade uppmärksamheten har Facebook också själva tagit direkta åtgärder. För tredjepartsutvecklare innefattade åtgärderna att Facebook pausade godkännandeprocessen av nya applikationer, under tiden de uppdaterade sina kriterier. Reaktionerna på pausen som vi har iakttagit i utvecklar-communityn har varit varierande, där vissa anser att dra alla över en kam är fel, medan andra ser åtgärderna som positiva för plattformens långsiktiga välmående. Att få ett abrupt avbrott i  utvecklingen har påverkat utvecklare olika hårt, beroende på situation. De utvecklare som vi identifierat att ha råkat värst ut, är de som byggt applikationer för en tidsbegränsad användning, tex en musikfestival. Andra utvecklare som oss själva inkluderade har fått förlänga leveranstider, vilket resulterat i köbildning för nya projekt.

Efter en drygt tre veckors paus är godkännandeprocessen återigen igång för delar av plattformen. Det märks en tydlig lättnad bland utvecklare på Messenger (som är en del av plattformen som åter är igång), trots skärpta krav på dokumentation från Facebooks sida. Som utvecklare på Messenger själva är plattformens välmående av stor vikt för oss och vi är trots de senaste tidens turbulens optimistiska inför framtiden.

av Axel Hellström

CEO & Founder @ Dialogtrail

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *